Po několikaměsíční odmlce, upřímně díky ošklivému počasí přes Vánoce, jsem se dostal k obnovená provozu webkamery.
Směr záběru jsem nechal stejný, protože hlavním účelem je sledovat sjízdnost silnice a obecněji stav počasí před Mexikem ve Sklenařicích. Nově je na webu 7 posledních snímků, které kamera vytváří každých 15 minut a pak také 7 snímků z cca 13té hodiny ze 7 po sobě jdoucích dní. Uvidíme, jak se budou záběry líbit, změnit frekvenci nebo počet zobrazovaných snímků lze poměrně snadno.