Proč nejsou v Blansku hromady kamení?

Na celém katastru sklenařickém a blanenském jsou v lesích a polích hromady (kupky) drobného kamení, jen v Blansku, na Frýdštejně a okolí nejsou. Proč? To vypráví pověst.
„U Machačků“, t.j. v čp. 117 v Blansku, chovali ode dávna „černý breviář“, t.j. kouzelnickou knihu, kterou dle potřeby používali. Jednou odešli hospodář se ženou do kostela, zanechavše děti doma. Ty, šukajíce po domě, z dlouhé chvíle nalezli černý breviář a ze zvídavosti v něm četli. A jak četli, rojili se čertíci a ptali se vyjevených dětí: „Co máme dělati?“
Děti ztratily řeč, strachem se stulily, ale čertíků přibývalo a zlobili děti. Když čertíci nejvíce řádili a děti bez sebe tiskly se do koutku, vrátili se rodiče. Ti hned vystihli, co se děje a co se stalo a poroučeli čertíkům, aby ze všech polí v Blansku odnesli na protější tříčskou stranu, a také z Frýdštejnska hromady kamení, což se také stalo.
A proto se na „hrubé straně“ ve Tříči do dnes říká „na kamenci“, neboť jsou tam hromady kamení, které naopak nejsou na Frýdštejnsku.