Čerti ve Sklenařicích

Čerti byli u „Machačků“ v Blansku, u Honáčků a též v čp. 21 (poslední držitel Jindříšek, po roce 1945 rozbořeno).
Zde, v čp. 21 stal se obdobný případ, jako u „Macháčků“: rodiče odešli do kostela, zanechavše doma děti, jež nalezly černý breviář, který ze zvědavosti slabikovaly. Během četby objevili se čertíci a trápili skučením, posuňky a skákáním děti, které tisknouce se k sobě, strachem zmíraly. Ve chvíli nejvyššího napětí vrátili se rodiče, vystihli nebezpečí, přečetli breviář pozpátku a tím čerty zkrotili. Nařídili jim, by sebrali na „hvozdě“ (nad Rovněmi k Pasekům) kamení a postavili z něj val, který tam je dodnes.