Kdy a kdo postavil kapličku?

Roku 1880 postavil 64 letý hospodář z čp. 25 František Metelka na svém pozemku kapli sv. Anny, jež byla 1.srpna vysvěcena a nadací opatřena. Obec sice chtěla postaviti na svůj náklad kapli mezi čp. 89 a 179, ale celých 14 let jen schůzovali a tak je „Metelák“ předešel.

Kaplička