Kde bydlel severočeský Faust?

Mezi nejpodivuhodnější osobnosti 18. století patří nepochybně dr. Kytl, venkovský lékař z vesničky pod Černou studnicí v Jizerských horách. Výborný ranhojič, který uměl dobře využít i zkušeností lidového léčení (léčivé byliny, koupele a pod.), získal brzy věhlas nejen v okolí rodného Šumburku, ale byl volán k nemocným i do Prahy a jiných vzdálených míst. Prostí současníci si nedovedli jeho úspěchy vysvětliti jinak, než smlouvou s ďáblem, jemuž upsal duši.
Pražské návštěvy Kytlovy připomínal hostinec „U chytrého zvířete“, dnes již zbořený, v blízkosti právnické fakulty, několik pověstí s pražskou tematikou a zejména působivá kresba Mikoláše Alše, ilustrující jednu z nich: doktor Kytl se vrací nakvap z Prahy do Šumburku, aby zachránil své děti z moci havranů – ďáblů, které ony z nerozumu pomocí jeho kouzelné knihy vyvolaly. Rozkázal prý tehdy těmto pekelným ptákům, aby sesbírali všechno kamení z louky u jeho sídla a postavili z nich zeď a tato zeď prý slouží doposud.
Zvědavost nám nedala a jedné květné neděle jsme se za tou zdí vypravili do nedalekého Šumburka. Nalezli jsme ji pod barokním kostelem, jejž také dr. Kytl založil. Poznali jsme ji snadno. Kameny na ní leží volně položeny, bez spojení maltou. A za zdí, uprostřed louky, na níž opravdu není ani kamínek, stojí mohutná poschoďová dřevěná tvrz Burk, sídlo doktora Kytla. Pochopením činitelů místního národního výboru byla po roce 1945 budova zachráněna před stržením, dostalo se jí nové krytiny i další úpravy a dnes v jejích zdech bydlí spokojeně několik rodin. Kouzelný plášť, ani čarodějnou knihu ovšem nemají, ale technický pokrok přinesl zato do staré tvrze zařízení, o němž se dr. Kytlovi ani nesnilo. Televizní anténa na střeše Burku svědčí, že jeho obyvatelé vidí do dálky bystřeji než Faust 18. století.